En kniv är en kil!

När kniven blivit slö har kilformen rundats av så pass att Du måste återställa denna för att kniven ska skära igen. Det finns både enkla och avancerade, beprövade och nya metoder att få till skärpan, nedan följer några tips.

Skilj på begreppen slipa och bryna!

Man slipar på en slipsten och bryner på ett bryne. Med brynet återställer Du temporärt eggens kilform (om än något trubbigare än originalets), slipstenen återställer kilformen.

Slipa så här

Slipa kniven så att eggen är i stenens rotationsriktning. Slipa så liksidigt som möjligt och tills Du får fram en råegg, dvs ett ”fnas” av metall. Sedan man dragit av fnaset med ett fint bryne är denna egg lämplig på slöjdknivar och allround-knivar.

Bryn så här

Tänk att Du ska skära en tunn skiva ur brynet! Håll brynet stilla – i handen eller på bordet – och för kniven fram och tillbaka (eller i cirklar) över brynet. Tänker Du denna tanke håller Du rätt vinkel samt gör rätt rörelser!

Bryna med skärpstål

Samma princip här som med ett traditionellt bryne. Försök skära tunna skivor ur stålet. Se bildguiden här nedan:

Penn-tricket

Det kan vara svårt att se var på eggen brynet avverkar, men följande trick kan göra det mycket lättare. Färga eggen med en spritpenna eller liknande, och det blir omedelbart lättare att se exakt var avverkningen sker.

Så här fungerar de olika brynena:

Diamantbryne

En kombination av slipsten och bryne eftersom man snabbt får fram den önskade kilformen. Ganska grovt när det är helt nytt, blir bättre när man nött ner det. Består av industridiamanter och tar alla stål. Är alltid plant, arbetar snabbt, används torrt. Behöver ingen skötsel men kan diskas av i varmvatten. Ger en mikrotandad egg som biter bra, lämplig som allroundegg och till jakt/slakt. Finns i flera storlekar och former, fyra olika grovlekar och i alla prislägen. Billigt bryne i längden – håller 10 år eller mer.

Keramiskt bryne

Ett konstgjort bryne bestående av syntetiska safirer. Används torrt. Ganska dyrt men deformeras ej. Avverkar långsamt men lämnar en mycket vass egg.

Testa skärpan på nageln

Testa hur vass kniven är genom att dra eggen lätt på nageln! Suger eggen fast är kniven nog vass för diverse jobb, kasar den iväg, får Du ta några tag till på brynet.

Slipservice

Efter några års aktivt bruk blir eggen till slut så tjock att bladet måste slipas om, dvs tunnas ned så att du kan fortsätta bryna eller ståla din kniv. Om du inte förfogar över maskiner eller kunskap för detta bör du skicka kniven till oss för omslipning. I egen regi slipar vi upp kniven till i stort sett ursprunglig form och finish.

Olika eggform till jakt, fiske och täljning

Ett för hårt eller för mjukt eggstål måste ges en trubbig egg för att hålla för diverse jobb. En mjuk egg viker sig , en hård går sönder om man frestar den för hårt. För jakt, slakt och pälsning kan eggen gärna vara lite trubbig, för täljning bör eggen vara lite tunnare, dock ej skålslipad.

En knivs skärpevaraktighet beror i huvudsak på fyra faktorer:

  1. Stålkvalitén
  2. Hårdheten
  3. Eggens utformning
  4. Vad man gör med kniven

Konvex egg

Flera av våra knivar har en konvex egg (yxegg). Denna typ av egg kan verka svår att skärpa. Om du använder ett handhållet diamantbryne och ovannämnda penn-trick är det dock ganska lätt att skärpa den konvexa eggen, men som med allt, övning ger färdighet!