Varje ny kniv från Fällkniven AB omfattas av tio års garanti. Fällkniven AB garanterar den ursprungliga ägaren att knivar från Fällkniven AB, som köps från auktoriserade återförsäljare, kommer att vara fria från fel i material och utförande. Fällkniven AB kommer utan kostnad att reparera eller byta ut enligt vårt val om någon kniv skickas för garantiåtgärd och som vi finner vara defekt.

Knivspetsen och eggen är delar på ett blad som utsätts för normalt slitage och här gäller inte denna generella garanti såvida det inte framgår av skadan att den uppkommit genom ett materialfel. Detta ser vi först när vi har undersökt kniven.

En kniv är ett skärande precisionsinstrument och ska hanteras med varsamhet och eftertanke. Lätta slag på bladryggen (med en gren eller litet vedträ) för att klyva fram späd tändved ur en torr, rakfibrig tall eller dylikt låter sig göras, för att klyva vedträn i allmänhet är en yxa det korrekta redskapet. OBS att kyla gör allt stål sprött. Slå aldrig på kniven eftersom du då riskerar slå sönder den.

Denna garanti gäller endast för knivar som köpts från auktoriserade Fällkniven-återförsäljare, var noga med att spara kvittot. Produkter som köpts på Internet från lågpriswebbplatser eller genom någon annan obehörig källa har inte rätt till garantitäckning. Gråimporterade produkter (inköpta utanför EU) omfattas INTE av vår garanti.

Slidor och brynen omfattas ej av garanti såvida de inte är uppenbart feltillverkade.