Kunglig Hovleverantör sedan 1999

Idag beviljas hovleverantörskap endast av H.M. Konungen. Under sin livstid hade prins Bertil egna hovleverantörer, liksom prinsessan Sibylla och många andra kungligheter.

Hovleverantörskapet grundar sig på att företaget levererar varor eller utför tjänster åt någon medlem av kungafamiljen. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör. Beställningen ska komma via hovet som givetvis betalar för sina varor.

För att kunna bli utnämnd till Kunglig Hovleverantör måste företaget ha bedrivit verksamhet i minst fem år och ha skött sin ekonomi på ett klanderfritt sätt. Hur ofta företaget levererar sina varor till hovet varierar givetvis beroende på varans karaktär. Från Engströms Livs där kungafamiljen handlar livsmedel är det tätt mellan leveranserna, medan andra företag helt naturligt inte levererar lika ofta.

Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantör. Därför finns det till exempel flera leverantörer av kaffe och konfektyr.

Hovleverantörskapet kan när som helst återkallas. I praktiken inträffar detta dock mycket sällan. Skälet kan vara att företaget misskött sig, bytt inriktning på verksamheten, slutat tillverka den produkt man tidigare levererade till hovet eller genomfört någon annan avgörande förändring.

Hovleverantörsärenden handläggs i dag av chefen för H.M. Konungens Hovförvaltning, överintendent Jan Lindman och hovjurist Viktoria Van Gerpen.