Hållbarhet har präglat företagets agerande i mer än fyrtio år och orsaken är enkel – det har varit det lönsammaste sättet att bedriva en företagsverksamhet. Därför är EUs krav på hållbarhetsrapportering från företag (CSRD) en naturlig del i vår dagliga verksamhet och något som genomsyrar företagets agerande.

 

Vi har valt att dela upp CSRD i följande fyra avsnitt:

 

Produktstrategi

Affärsstrategi

Miljöstrategi

Produktionsstrategi

 

Produktstrategi

Vi strävar efter att tillverka produkter av så hög kvalitet och av så bra design att de ska fungera under flera generationer. Det betyder att vi använder oss av det bästa stål som för närvarande går att framställa, med egenskaper som kunden har nytta av under en mycket lång tid. Konsekvensen blir att våra produkter kan tyckas dyra i inköpsögonblicket men också att de i det långa loppet är det ekonomiskt bästa alternativet.

 

Affärsstrategi

Vår affärsidé är: Att sälja kvalitetsprodukter till en rimlig kostnad. Att kombinera kvalitet med rimlig kostnad är svårt men efter fyrtio år i branschen kan vi konstatera att det konceptet håller. Vi distribuerar och säljer våra produkter via väletablerade, rikstäckande internationella distributörer. Dessa säljer i sin tur till sina detaljister. Detta leder fram till en befordringsgång där så lite energi som möjligt läggs på en enskild artikel. Detta minskar koldioxidavtrycket till ett minimum samtidigt som vi sprider högkvalitativa, värdefulla produkter med lång livslängd över hela världen.

 

Produktionsstrategi

Vi söker samarbete med företag som håller hållbarhetens flagga högt. Deras produkter är som regel kostsamma men i det långa loppet utgör de ett bättre ekologiskt och ekonomiskt alternativ. Vi söker således inte samarbete med de billigaste tillverkarna utan med de bästa. Tillsammans med dessa arbetar vi ständigt med att finna de bästa produktionsmetoderna och, även om detta utvecklingsarbete är kostbart, är det i längden både hållbart och lönsamt. Sedan flera år utnyttjar vi den kunskap och erfarenhet som finns vid Luleå Tekniska Universitet, där vi bl a testar våra (och andras) knivar. Vi samarbetar också med Uddeholm, ett av världens främsta stålföretag. Vårt samarbete med andra tillverkare förutsätter att de tillämpar god etik på sin arbetsplats, att de erbjuder rimliga löner till sina arbetstagare och att de inte tillämpar barnarbete. En förutsättning för ett framtida samarbete är att de har samma stränga syn på miljöarbete som vi har.

 

Miljöstrategi

Under årens lopp har det framstått som mer och mer uppenbart att det är lönsamt att agera med miljön, inte mot den. Det finns alltid alternativ som är bättre ur miljösynpunkt och inte sällan är de både billigare och bättre. Det nya företagshuset, som färdigställs under sommaren 2024, bygger på visionen att det går utmärkt att bygga miljövänligt och med låg påverkansfaktor av miljön. Bas-elen hämtar vi från Luleälvens kraftstationer och den driver en värmepump där vi utnyttjar värmen från sju stycken 200 m djupa bergvärmehål. Vi sätter in en kilowatt, får tillbaka mellan fyra och fem! På det 2000 m² stora taket producerar solceller elektricitet som räcker inte bara för företagets behov utan där överskottet släpps ut på det lokala nätet. Via de installerade batterierna fungerar vi nivåreglerande på elnätet och bidrar på så sätt till en både ökad och säkrare elektrifiering av samhället. Slutligen har vi en värmeåtervinningsanläggning som återvinner drygt 80 % av ventilationsluftens energi.

Byggnaden är en rejält dimensionerad träbyggnad som står på en kraftigt tilltagen, välisolerad betongplatta. Under denna platta finns ett otal betongpålar som säkerställer att plattan aldrig rörs mer än 0,5 cm på tio år. Isoleringen i väggar och tak är extra väl tilltagen jämfört med standard och består av träull från tall och gran. Denna isolering är lite dyrare än traditionell glasull/rockwool men isolerar bättre vid riktigt låga temperaturer. Fasaden är klädd med betongplattor från Steni, täckta med natursten och med en garanterad livslängd på sextio år. Konstruktionen av takstolar och stabilitetssäkrande bygglösningar har lett fram till ett hus som kan stå i mer än hundra år.